पिक्सारच्या कारमधील पात्रे भाग १

एक्सप्लोर करण्यासाठी टॅप करा

parkplusio

टो मॅटर - 1955 शेवरलेट टास्क-फोर्स 3800

५० च्या दशकातील हे ट्रक, मालिकेतील सर्वात खाली-टू-अर्थ कॅरेक्टर, काठावर थोडे गंजलेले असायला हरकत नाही

parkplusio

टेक्स -1976 कॅडिलॅक कूप डेव्हिल

parkplusio

टेक्सची व्यक्तिरेखा त्याच्या विलक्षण लांब कॅडी व्हीलबेसशी जुळते.

डॉक हडसन- 1951 हडसन हॉर्नेट

हे ग्रफ कॅरेक्टर खरं तर एक कल्पित हडसन हॉर्नेट होते.

parkplusio

अधिक कार एक्सप्लोर करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा

parkplusio
Click For More Cars